Meer DCG

In samenwerking met andere bedrijven heeft DCG zich ontwikkeld tot een onderneming die naast een leverancier van grondstoffen aan innovatieve oplossingen werkt.

DCG maakt deel uit van de Rotim groep waaronder ook Rotim, Rotim Innovaties en Rotim Lightweight Solutions behoren.

Tevens is de groep vertegenwoordigd in de onderneming AquaBASE bv. Een onderneming die klimaatadaptieve oplossingen biedt voor waterbuffering.

DCG zoekt naast nieuwe producten ook innovatieve oplossingen die in België geen toepassing hebben gevonden in bestaande productieprocessen. Ons doel is om 100% van de producten die vrijkomen bij het exploiteren van een groeve te benutten.